دنیا واقعا دو روزه....

خدافظ دوستان....دیدارمون اون دنیا...

/ 4 نظر / 15 بازدید

[متفکر][منتظر][[اوه]

Atane

آخی مردی....[گریه][گریه][گریه]تو خیلی جوون بودی[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]اصن نوجوون بودی[گریه][گریه][گریه][گریه] به احترام دوست خوبمون 3ثانیه سکوت[گل][گل][گل]

ای کاش نری تو همه مشکلات و اتفاقات بد بودی حالا هم باش