/ 8 نظر / 83 بازدید
احسان

وای وای دارم دیوونه میشم از دست این اینترنت تو یه چیزی بهشون بگو[گریه][گریه][گریه][گریه]

احسان

وای چه قدر قشنگ شده وبلاگت مبارک مبارک باشه صد سال به این سالا(خودمم نفهمیدم چی گفتم!!!!شما ببخش)

احسان

وای(توجه کردی همه نظرارو با وای شروع کردم اینم از تاثیرات تینترنت!!!!!!)[نیشخند] اینا چرا بعضی هاشون یه جورین؟[سوال]

اتانه

بابا تغییر وتحولات،چه خوشمل شده[ماچ][گل][گل]

احسان

زندگی ادامه دارد تا زمانی که عطر شقایق های سهراب به مشامت برسد. زندگی ادامه دارد تا آن لحظه که آب روانفدر جوی های باغ کودکی سهراب می وزد. تا آن دم که قویی بدون احساس ترس پر و بالی بشوید. زندگی ادامه دارد در شهری که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است و صدای پر مرغکان عشق می آید در باد ×××××××××××××××××××××××× [قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل][قلب][گل]

m.h

همون مداد و کاغذ بهتره...تا این همه میوه عجیب غریبو،جنگل و درخت و سبزیو .....[شوخی]