هنر از ابتدا

یا مجسمه اشیا را می ساخت.مسحیت نفوذ زیادی بر هنر داشته ات.در قرون وسطی

نقاشان صحنه های مذهبی را معمولا به طور یکنواخت و خشک ترسیم میکردند.

با آغاز رنسانس،هنر رو به شکوفایی گذاشت ونقاشانی هم چون لیوناردو داوینچی

ومیکل آنژ ،به نقاشی زندگی متداول روی آوردند.نقاشان بزرگ هلندی هم چون

رامبراندنیز صحنه های روزمره.در دهه 1870میلادی سبک جدیدی به نام امپرسیونیسم

در نقاشی مورد توجه قرار گرفت و هنر مندانی هم چون مونه و رنوار با استفاده از لکه

های کوچک رنگ،تابلوهایی با خطوط نرم ومحو رسم کردند.

نقاشی در قرن بیستم باز هم آزادتر شد و سبک ها شامل هنر آبستره و کوبیسم،با

نقاشان معروفی مثل سزان و پیکاسو بود.

/ 3 نظر / 15 بازدید
شهرزاد مومنی

فقط همین

دنیا

وبلاگ تو می پسندم

فاطی

عزیزم جالب بود[گل]