نیایش

خدایا!

اگر باطل را نمی توان ساقط کرد،می توان رسوا ساخت .

اگر حق را نمی توان استقرار بخشید،می توان اثبات کرد.

مرا یاری ده تا باطل را رسوا و حق را اثبات کنم.

/ 0 نظر / 12 بازدید