/ 7 نظر / 74 بازدید
ملینا جون

[لبخند]چه با مزن

صورت زخمی

عکسهات خیلی بانمک بودن عزیزم افرین کارت درسته.................

سرونازشیراز

اگر برجای من غیری گزیند دوست حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینــــم سسسسسسسسسسسسلام : آدیــــــــــــــــــــنه تون زیبا ، رویایی و توا’م با موفقیت و بهروزی .... شاد شاد باشییییییییییییییییییییییییییییییییی[گل][ماچ]

سرونازشیراز

اگر برجای من غیری گزیند دوست حاکم اوست حرامم باد اگر من جان به جای دوست بگزینــــم سسسسسسسسسسسسلام : آدیــــــــــــــــــــنه تون زیبا ، رویایی و توا’م با موفقیت و بهروزی .... شاد شاد باشییییییییییییییییییییییییییییییییی[گل][ماچ]

sorena

سلام از دیدن عکس پنجمیه یه حالی بهم دست داد!!!!!(دیگه نمی گم چه حالی[وحشتناک]) باریکلا قشنگ بودن[گل][گل]