نیایش

خدایا

اندیشه و احساس مرا در سطحی پایین میاور که زرنگی ها ی حقیر

و پست های نکبت بار و پلید این شبه آدم های اندک را متوجه شوم.

چه دوست تر میدارم،بزرگواری گول خور باشم تا هم چون اینان کوچکواری

گول زن...

/ 2 نظر / 11 بازدید
علی

سلام-چه نقاشیای جالبی-حیف که این کریمیو کشیدی ولی اینجا خیلی بهتر شده-مخصوصا فکشموفق باشی[چشمک]

ندا

[گل]سلااااام عزیزم من هم لینکت کردم شادباشی[قلب]