نیایش

خدایا

به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم،دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم،بینش ده تا تفاوت این دو را بدانم.مرا فهم ده تا متوقع نباشم دنیا و مردم آن مطابق میل من رفتار کنند.


/ 4 نظر / 10 بازدید
شهرزاد مومنی

لطفا مطلبی/ عکسی/شعری چیزی بذارید

شهرزاد مومنی

لطفا مطلبی/ عکسی/شعری چیزی بذارید

شهرزاد مومنی

لطفا مطلبی/ عکسی/شعری چیزی بذارید

فاطی جون

کسانی که خودبسیارندنیازی به هموطن ندارند،کسانی که خود آزادند از زندان به ستوه نمیایند.آدم های اندک اندکه به ازدحام محتاجند. زود باش من منتظر مطالب بیشتریما!!!!!!!!!![گل][گل][گل][قلب][گل][گل][گل]