نیایش

خدایا

به من زیستنی عطا کن،که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است،حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم.


/ 2 نظر / 13 بازدید
ج-د

تصاویر بسیار رویایی و دل انگیز می باشند و یاد آورخاطرات خوش من می باشد

ج-د

بسیار زیبا و دل انگیز است .